Roditelji oslobođeni sufinanciranja Dječjeg vrtića Vinica u prosincu

U sklopu provedbe ugovora zaključenog između Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i Općine Vinica, Općinski načelnik dr.sc. Branimir Štimec,prof., donio je odluku da roditelji budu izuzeti od plaćanja odnosno sufinanciranja u mjesecu prosincu za Dječji vrtić Vinica. Roditeljima će to ujedno biti i prigodan božićni poklon te rasterećenje kućnih troškova.

Naime,  Središnji državni ured za demografiju i mlade i Općina Vinica  potpisali su Ugovor  o dodjeli sredstva za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini.  Cilj  je spomenute mjere ,  za koju su osigurana financijska sredstva, što veće institucijsko zbrinjavanje djece predškolske dobi u  jedinicama  lokalne  samouprave na potpomognutim područjima, a  posebno u  manje naseljenim ruralnim područjima Republike Hrvatske  u kojima je slabije razvijena institucionalna podrška za djecu rane i predškolske dobi.

Drugim riječima, za mjesec prosinac  roditelji neće plaćati za vrtić već će se njihov udio pokriti iz potpore koju je Općina Vinica ostvarila temeljem Ugovora sa  Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade.